Europa Kita (Türkçe)

“Europa-Kita” isimli çocuk yuvamıza hoş geldiniz

Kuruluşumuzda, 8 haftadan başlamak üzere okul çağına gelene kadar 90 çocuğa hizmet vermekteyiz. Saat 07.00 ila 17.00 arası çocukların hizmetindeyiz. Açılış saatleri ebeveynlerin ihtiyacına göre ayarlanabilmektedir. “Europa-Kita”, iki dilde eğitim veren ve engelli veya engelsiz çocukların beraberce yaşadıkları, oynadıkları ve öğrendikleri bir kuruluştur. Engelli çocuklar, entegrasyon konusunda uzman refakatçi eğitmenler tarafından desteklenmektedir. Gruplar, yarı yarıya, ana dili Almanca ve Türkçe olan çocuklardan oluşmaktadır. Her grupta ana dili Almanca olan ve ana dili Türkçe olan birer eğitmen bulunmaktadır. Bu konuda “bir insan bir lisan” prensibini uygulamaktayız; bu demektir ki, grup içinde Türkçe konuşan eğitmen, çocuklarla Türkçe, Almanca konuşan eğitmen ise, Almanca konuşur. Bu suretle çocuklar her iki dili de kullanma durumundadır. Gerekirse, söylenen şey diğer dilde de tekrarlanır. Çocukların sevgi dolu bir ortamda ilk adımlarını, ilk sözcüklerini, ilk arkadaşlık ve tartışmalarını yaşadıkları üç kreş grubunun yanı sıra, temel bilgiler veren üç grup bulunmaktadır. Çocuklar, teşvik edici ve öğrenmeyi geliştirici bir çevrede yeteneklerini ve “dünya bilgilerini” devamlı olarak geliştirmektedirler. Çocuklar, okula başlama tarihinden bir yıl önce, gruplar arası oluşturulan yeni bir grupla her hafta muntazaman okula hazırlama çalışmalarına katılır. Bu çalışmalarda her çocuğun kişisel özellikleri göz önüne alınır.

Çalışmamızın temel öğeleri

“Europa Kita”, çocuklar, ebeveynler ve ilgilenen çevre için bir buluşma yeridir. Verilen hizmetler, çocukların ve ebeveynlerinin farklı yaşam şartlarını göz önünde tutar. Verdiğimiz pedagojik hizmetlere güvenlerinin ve kuruluşumuza sahip çıkmalarının temelinde, ebeveynlerle dostane ve sürekli bir işbirliği ve onların kuruluşumuzun genel şartlarının şekillendirilmesine katkıları yatmaktadır. “Europa-Kita”nın çalışması, Berlin Eğitim Programı, İşçi Dayanışma Kurumu (Arbeiterwohlfahrt – AWO) kalite yönetim sistemi ve ağırlıklı hedeflerimizi belirleyen kendi konseptimiz doğrultusunda yürütülür. Bize emanet edilen çocuklar, çalışmamızın ağırlık merkezini teşkil etmektedir. Çocuklarla iletişim kurmak, pedagojik çalışmanın temel unsurudur. Bu hedefe, çocuklara tüm yeteneklerini görerek değer vermek, kişisel ihtiyaçları, ilgi sahaları ve isteklerini algılamak ve saygı duymak ve onları yaşları ve olgunluk seviyelerine göre kuruluşumuzun şekillendirilmesine iştirak ettirmek suretiyle ulaşılır. Çocuklara bu şekilde yaklaşım, eğitim sürecinin başarılı olması için şarttır. Çocuklar, olaylar ve insanlarla (kendi iradeleri doğrultusunda) diyalog kurarak öğrenirler. Bu eğitim sürecinde biz yetişkinler hem öğrenci hem de öğretmen olma durumundayız. Bu hedefe ulaşabilmek için, kendi çalışmalarımızı devamlı olarak gözden geçirmemiz ve tüm elemanların güncel mesleki bilgilere sahip olması gerekmektedir. Bu hedef, çok sayıda pedagojik seminerlere katılmak suretiyle güvence altına alınır.


Önem verdiğimiz diğer konuların bazıları:

  • Sağlıklı beslenme

AWO Kita Löwenzahn bize her gün taze hazırlanmış, besin değeri tam, değişik ve lezzetli öğle yemeği yollamaktadır. Taze meyve ve sebze ihtiyacımız, istisnasız kontrollü organik ürünlerden karşılanmaktadır. Mutfağımızda balık vardır, fakat et kullanılmamaktadır.

  • İki dilli eğitim ve dil gelişimi

İki dillilik konseptimizle sadece çocukların dil öğrenmesini değil, çocuklar ve ebeveynlerin diğer kültüre karşı açılımı ve meraklanmasını da hedeflemekteyiz. Bu şekilde, araya mesafe koyma ve soyutlama eğilimlerini azaltmayı ve değişik kültür ve dillerin olağan karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktayız.

Bunlardan başka,

  • küçük yaşta müzik eğitimi,
  • büyük bir serbest hareket salonu,
  • Almanca ve Türkçe eğitim veren Aziz Nesin Avrupa İlkokulu ile işbirliği,

gibi bir çok imkanları hizmetinize sunmaktayız.

Bu kısa anlatımla kuruluşumuz ve çalışmalarımıza ilginizi çekebildiysek, sizlere çalışmalarımızı daha etraflı bir şekilde anlatabilmek için ziyaretinizi bekleriz.